Treci la conținutul principal
Publicat la data: 18 ianuarie, 2024

Termeni și Condiții

Acceptarea termenilor și condițiilor

Prin utilizarea oricăror servicii oferite de anahr.ro, vă exprimați acordul pentru respectarea în totalitate a acestor termeni și condiții. În cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii și condițiile de mai jos, nu utilizaţi acest site. Vizitarea și utlizarea acestui site sunt condiționate în mod expres de acceptarea tuturor termenilor și condițiilor stipulate în continuare. Termenul de “dvs” și “utilizator”, după cum sunt descrise aici, se referă la orice persoană care accesează acest site sub orice motiv.

anahr.ro își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile în orice moment și fără o notificare prealabilă prin actualizarea acestei pagini. Este obligația utilizatorului de a vizita această pagină periodic pentru a consulta cea mai recentă versiune a termenilor și condițiilor de utilizare.

Conduită online
Acest site poate fi folosit numai în scopuri legale, fiind interzisă utilizarea acestui site în vreun fel care să încalce oricare din legile aflate în vigoare. Site-ul nu poate fi utilizat în scopul distrugerii, deteriorării sau întreruperii oricărui sistem informatic sau oricărei entități de pe Internet, incluzând atacuri de tipul “denial of service”, impunerea unei sarcini nerezonabile sau disproporționată asupra infrastructurii noastre sau răspândirea de viruși. Este interzisă folosirea oricăror “robots”, “spider” sau alte dispozitive automate pentru monitorizarea sau copierea paginilor web ale site-ului sau conținutului existent fără acordul scris al anahr.ro. anahr.ro își rezervă dreptul de a interzice utilizarea site-ului oricărui utilizator pe care îl consideră că a încălcat oricare dintre termenii de utilizare

Informații trimise de utilizator

Cu excepția cazurilor specificate în Politica de confidenţialitate, orice comunicare sau material adresat de dvs. acestui site prin poșta electronică sau pe alte căi, incluzând orice date, întrebări, comentarii, sugestii, sau altele asemănătoare vor fi tratate ca neconfidențiale și în neproprietate. Cu excepția prevederilor din Politica de Confidenţialitate orice trimiteți poate poate fi folosit de anahr.ro sau partenerii săi în orice scop, inclusiv, dar nelimitat la, reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare și postare, și acordați anahr.ro dreptul perpetuu, non-exclusiv și irevocabil pentru a reproduce, modifica, adapta, crea lucrări derivate, executa, distribui sau publica oricare din aceste materiale. De asemenea, anahr.ro este liber de a utiliza orice idee, concept, know-how sau tehnici existente în orice comunicare trimisă de dvs., în orice scop, inclusiv dar nelimitat la dezvoltarea, crearea și promovarea serviciilor utilizând asemenea informații. anahr.ro își rezervă dreptul de a dezvălui orice material transmis nouă sau informație asociată cu un astfel de material dacă i se cere acest lucru prin lege sau din bună credință că aceste documente sau dezvăluiri sunt rezonabil necesare pentru (i) a se supune proceselor legale; (ii) impunerea termenilor și condițiilor acestui site; (iii) a răspunde oricărei revendicări că materialul conținut sau asociat cu acest site ar încălca orice drept al orcărei terțe persoane; sau (iv) protejarea drepturilor, proprietății, sau siguranței anahr.ro, a angajaților acestuia, utilizatorilor sau publicului în general.

Proprietate

Toate materiale existente pe acest site create sau oferite de anahr.ro, incluzând text, grafică, logo-uri, iconițe și imagini sunt proprietatea anahr.ro sau colaboratorilor săi, și sunt protejate de legislația cu privire la proprietatea intelectuala din România și străinătate.

Compilația întregului conținut de pe acest site este proprietatea exclusivă a anahr.ro și este de asemenea protejată de legile de proprietate intelectuală din România și străinătate. Utilizatorul are dreptul de descărca, vizualiza, copia și tipări materialele de pe acest site exclusiv în vederea utilizării personale, necomerciale, cu condiția de a nu îndepărta sau modifica oricare marcă înregistrată, marcă de serviciu, logo, drept de autor sau orice alt însemn al drepturilor de autor. Cu excepția celor menționate mai sus, este interzisă descărcarea, vizualizarea, copierea, tipărirea, reproducerea, distribuirea, republicarea, afișarea, postarea, transmiterea sau modificarea oricărui material sau porțiune din acesta prezente pe site indiferent sub ce formă sau oricare ar fi scopul fără acordul prealabil scris al anahr.ro.

anahr.ro își rezervă dreptul de a revoca oricare din drepturile acordate aici în orice moment. În momentul încălcării oricăruia dintre termenii și condițiile stipulate aici, aceste drepturi încetează automat. După revocarea sau încetarea acestor drepturi, utilizatorul are obligația de a distruge orice exemplar digital sau tipărit obținut din orice parte a site-ului. Utilizarea neautorizată a oricărui material existent pe site poate încălca dreptul de autor, legea privind mărcile înregistrate și alte legi din România și alte jurisdicții. Toate drepturile care nu vă sunt conferite în mod explicit sunt rezervate.

Link-uri către alte site-uri

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri. anahr.ro nu are control asupra acestora, nu le reprezintă în niciun fel și nu acceptă nici o obligație sau resposabilitate cu privire la conținutul sau performanța altor site-uri. Orice astfel de link-uri sunt oferite de conveniență și nu constituie un angajament sub nicio formă față de site-urile cărora le aparțin aceste linkuri, a conținutului acestora, proprietarilor, performanțelor sau produselor ori serviciilor amintite sau descrise de acestea.

Conținut

Deși anahr.ro face eforturi rezonabile de a păstra acuratețea informațiilor de pe site, anahr.ro nu garantează exactitatea, integritatea sau calitatea oricărui material aflat pe site, în legătură cu acesta sau publicat pe site. anahr.ro nu este responsabil sub nicio formă de orice material asociat sau existent pe acest site, inclusiv erori sau omiteri în conținutul site-ului. De asemenea, anahr.ro, deși poate alege să facă acest lucru, nu are obligația de a înregistra sau reține oricare din materialele existente sau asociate acestui site, chiar dacă i se solicită acest lucru. anahr.ro, nu are obligația de a verifica, analiza, edita, monitoriza sau cenzura oricare din materiale conținute sau prezentate pe acest site. anahr.ro, își rezervă, însă, dreptul de a monitoriza, accesa, modifica sau edita orice informație, material sau utilizarea acestora în legătură cu site-ul sau publicate pe site; de a îndepărta orice material care nu corespunde cu termenii și condițiile prezentate aici; de a stabili practici generale și limitări în ce privește utilizarea site-ului; și de a schimba aceste practici generale și limitări în orice moment, cu sau fără notificare.

Declinarea garanțiilor

Site-ul este oferit “ca atare”. anahr.ro neagă explicit toate garanțiile de orice fel, fie exprese sau implicite, inclusiv dar nelimitându-se la garanțiile implicite de comerciabilitate, conformitate cu anumite scopuri particulare și non infringement. anahr.ro nu oferă garanții că (i) site-ul va îndeplini cerințele și standardele dvs.; (ii) site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur, sau fără erori; (iii) rezultatele ce pot fi obținute prin utilizarea site-ului vor fi precise și de încredere; (iv) calitatea oricăror servicii, produse, informații sau alte materiale achiziționate, obținute sau transferate prin intermediul site-ului vor corespunde așteptărilor, dorințelor sau nevoilor dvs.; și (v) orice erori sau defecțiuni din sistemul informatic al site-ului vor fi corectate.

Limitarea răspunderii

SUB NICIO CIRCUMSTANȚĂ NU VA FI ANAHR.RO RESPONSABIL PENTRU ORICE PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, DELIBERATĂ, SPECIALĂ SAU EXEMPLARĂ, CUNOSCUTĂ SAU NECUNOSCUTĂ, SUSPECTATĂ SAU NU, DEZVĂLUITĂ SAU NU, IVITĂ ÎN VREUN MOD CARE ARE LEGĂTURĂ CU DISPUTELE INCLUSIV DAR NELIMITÂDU-SE LA PAGUBE DIN PIERDEREA DE PROFITURI, GOODWILL, UTILIZARE, DATE, SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACA ANAHR.RO A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE) REZULTATE DIN (I) UTILIZAREA SAU NEPRICEPEREA UTILIZĂRII SITE-ULUI; (II) COSTUL PROCURĂRII UNOR BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE CA URMARE A ACHIZIȚIONĂRII, OBȚINERII SAU TRANSFERULUI PRIN SAU DE LA ANAHR.RO A ORICĂROR BUNURI, DATE, INFORMAȚII SAU SERVICII; (III) ACCESULUI NEAUTORIZAT SAU MODIFICĂRII INFORMAȚIILOR TRANSMISE DE DVS. (IV) DECLARAȚIILOR SAU CONDUITEI ORICĂREI TERȚE PERSOANE PE SITE; SAU (V) ORICE ALTĂ CHESTIUNE LEGATĂ DE SITE SAU DE SERVICIILE OFERITE DE ANAHR.RO. ANAHR.RO NU VA FI RESPONSABIL DE NICIO ÎNCĂLCARE A ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE DACĂ ACEASTA SE DATOREAZĂ DIN ORICE CAUZĂ PESTE CAPACITATEA DE CONTROL REZONABIL A ANAHR.RO INCLUSIV DAR NELIMITÂNDU-SE LA NEFUNCȚIONAREA SAU DETERIORAREA MECANICĂ, ELECTRONICĂ SAU A COMUNICAȚIILOR.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU REZULTATE. PRIN URMARE, PREVEDERILE STIPULATE MAI SUS POT SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

Disponibilitate globală și legi aplicabile

Site-ul poate conține referiri la servicii anahr.ro sau programe care nu sunt disponibile în țara dvs. Astfel de referiri nu urmăresc să anunțe aceste servicii sau programe în țara dvs. Anahr.ro nu oferă nicio asigurare că accesul la site este permis în conformitate cu legislația țării dvs. Iar accesul la site este interzis oriunde aceasta încalcă legislația locală aflată în vigoare. Utilizarea site-ului și oricăror revendicări cu referire la acesta sau conținutului acestuia sunt supuse legilor din România, desconsiderând orice regulă sau principiu cu privire la conflictul de legi.

Informații generale

Utilizatorul acceptă că aceşti “Termeni și Condiții de Utilizare” sunt guvernați în concordanță cu legile din România, şi vor fi interpretaţi şi puşi în aplicare conform acestei legislaţii. Orice acţiune sau dispută iniţiată de dumneavoastră, de orice terţ sau de anahr.ro pentru punerea în aplicare a acestor “Termeni și Condiții de Utilizare” sau în legătură cu orice materiale legate de acest site se vor supune jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România. Neexercitarea sau neimpunerea oricărui termen, prevedere sau drept stabilit în acești termeni de către anahr.ro nu reprezintă renunțarea la acești termeni, prevederi sau drepturi. Termenii și condițiile menționate aici constituie termenii și condițiile de utilizare complete și exclusive și înlocuiesc și anulează orice înțelegeri anterioare, comunicări și alte înțelegeri referitoare la Termenii și Condițiile de Utilizare, cu excepția oricăror termeni și condiții prevăzute în Politica de confidenţialitate sau orice alte documente menționate în mod specific aici. În cazul în care orice prevedere din termenii și condițiile de utilizare va fi nelegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, atunci acea prevedere va fi considerată ca inexistentă în acest contract şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea oricărei alte prevederi. Acești termeni de utilizare nu crează o agenție, joint venture sau o relație de angajare și nu aveți dreptul de a impune nicio obligație de niciun fel anahr.ro. Termenii și condițiile din Termenii și condițiile de utilizare a site-ului nu pot fi atribuiți, transferați sau sublicențiați de dvs.; anahr.ro își rezervă dreptul de a stabili termenii și condițiile în parte sau întreg către oricare terță persoană. Secțiunea de titluri în termenii și condițiile de utilizare sunt de conveniență neavând niciun efect legal sau contractual.