Termeni și condiții proces intervievare și testare candidați

În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), SC Ana Human Resources Consulting SRL, cu sediul în mun. Oradea, str. Balogh Istvan, nr. 17, jud. Bihor, colectează și prelucrează date cu caracter personal când organizează și desfășoară procese de recrutare pentru clienții acesteia. Din acest proces fac parte integrantă interviurile telefonice și/sau video, precum și utilizarea platformei de testare a candidaților iMocha. În cadrul acestor demersuri, Ana HR colectează date cu caracter personal, în speță numele, prenumele, adresa de e-mail a candidaților, precum și rezultatele testărilor elaborate de către platforma de testare iMocha. Scopul este de a colecta, prelucra și stoca datele personale amintite anterior, pentru desfășurarea în condiții optime a testărilor aferente recrutării, pentru menținerea contactului dintre recruiter și candidat, respectiv asigurarea unei testări eficiente și precise a abilităților candidaților.
Toate datele personale transmise sunt confidențiale și își păstrează acest caracter, servind numai scopului precizat.
Perioada standard de păstrare a datelor cu caracter personal colectate este de 12 luni de la încheierea perioadei de colectare sau de la data întocmirii raportului final urmare a procedurii de recrutare sondaj.
Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, SC Ana HR SRL a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea în mediul online, riscul pierderii de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate, care au în mod legitim nevoie să le cunoască în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal adresei dumneavoastră de e-mail, notificând SC Ana HR SRL in acest sens. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de momentul retragerii.
În plus, aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a le rectifica dacă sunt inexacte sau incomplete. În unele cazuri, aveți dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor, de a vă opune prelucrării precum și dreptul la portabilitatea datelor.
Vă puteți exercita drepturile contactând oricare dintre operatorii de date sau, mai ales în cazul unui conflict, responsabilul cu protecția datelor din cadrul SC Ana HR SRL.
Vă rugăm să aveți în vedere și următoarele:
Perioada de timp: Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii dumneavoastră. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.
Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale din cauza dispozițiilor legale. Daca refuzam cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
Fără identificare: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dumneavoastră personale datorită identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dumneavoastră. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoana vizată, nu suntem în măsură să ne conformam solicitării dumneavoastră de a vă exercita drepturile legale descrise în această secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să vă permită identificarea. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a oferi astfel de detalii suplimentare.
În cazul în care considerați că drepturile pe care vi le conferă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) v-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale de către operatorul de date sau în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.