Recrutare și selecție resurse umane


În procesul recrutării se urmăreşte găsirea candidatului care să corespundă atât din punct de vedere profesional cerinţelor angajatorului, căt şi din punct de vedere al compatibilităţii canditatului cu structura organizaţională din care va face parte.

Etapele recrutării:

  • Analiza mediului organizaţional şi a postului vacant, întocmirea profilului candidatului ideal şi a criteriilor de selecţie;
  • În funcţie de cerinţele postului şi piaţa muncii se stabileşte strategia de recrutare;
  • Promovarea postului vacant;
  • Selecţia aplicanţilor pentru interviu în funcţie de profilul candidatului ideal;
  • Programarea şi susţinerea primului interviu;
  • Testarea psihologică şi profesională a candidaților din care va rezulta un profil psihologic și aptitudinal. Dimensiunile psihologice relevante urmărite în cadrul procesului de evaluare sunt: orientare spre echipă, competitivitate, stil de comunicare, adaptabilitate, inteligenţă, nivel energetic, stabilitate emoţională, rezistenţă la stres, interese şi aptitudini profesionale, dimensiuni motivaţionale, stil de conducere, în funcţie de caracteristicile şi cerinţele postului vizat. Evaluarea atitudinilor şi a trăsăturilor de personalitate se concretizează într-un profil psihologic individual care cuprinde dominantele de personalitate ale candidatului;
  • Prezentare şi explicare rezultate testare şi oferire de recomandări;
  • Prezentare listă scurtă ( max. 5 candidaţi recomandaţi);
  • Programarea şi susţinerea interviului final împreună cu angajatorul. Selecţia finală a angajatului împreună cu angajatorul;
  • Evaluarea angajatului la sfârşitul perioadei de garanţie pe baza criteriilor stabilite la angajare.