Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

În temeiul Regulamentului  (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),  SC Ana Human Resources Consulting SRL, cu sediul în mun. Oradea, str. Balogh Istvan, nr. 17, jud. Bihor, prin derularea campaniei de sondaj de opinie a pieței muncii din domeniul IT pe raza județului Bihor, colectează date personale, în speță adresa de e-mail a respondenților, precum și IP-ul acestora. Scopul este de a verifica veridicitatea răspunsurilor date sondajului, pentru întocmirea unui raport final cât mai real și corespunzător realității, și pentru evitarea colectării unor răspunsuri irelevante sau venind din partea bots.

Toate răspunsurile trimise sunt confidențiale, servind numai scopului precizat.

Perioada standard de păstrare a datelor cu caracter personal colectate este de 12 luni de la încheierea perioadei de colectare sau de la data intocmirii raportului final urmare a procedurii de sondaj.

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, SC Ana HR SRL a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea în mediul online, riscul pierderii de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate, care au în mod legitim nevoie să le cunoască în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea adresei dumneavoastră de e-mail, notificând SC Ana HR SRL in acest sens. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de momentul retragerii.

În plus, aveti dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a le rectifica dacă sunt inexacte sau incomplete. În unele cazuri, aveți dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor, de a vă opune prelucrării precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Vă puteți exercita drepturile contactând oricare dintre operatorii de date sau, mai ales în cazul unui conflict, responsabilul cu protecția datelor din cadrul SC Ana HR SRL.

Va rugam sa aveti in vedere si urmatoarele:

Perioada de timp: Vom incerca sa raspundem la solicitarea dumneavoastra in termen de 30 de zile si putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii dumneavoastra. In toate cazurile, daca aceasta perioada este extinsa, va vom informa despre termenul de prelungire si despre motivele care au condus la aceasta.

Restrictionarea accesului: in anumite situatii, este posibil sa nu va putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastra personale datorita dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea dumneavoastra de acces, va vom informa despre motivul refuzului.

Fara identificare: in unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele dumneavoastra personale datorita identificatorilor pe care ii furnizati in solicitarea dumneavoastra. In astfel de cazuri, in cazul in care nu va putem identifica ca persoana vizata, nu suntem in masura sa va conformam solicitarii dumneavoastra de a va executa drepturile legale descrise in aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care furnizati informatii suplimentare care sa va permita identificarea. Va vom informa si va vom oferi posibilitatea de a oferi astfel de detalii suplimentare.

În cazul în care considerați că drepturile pe care vi le conferă Regulamentul  (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)  v-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale de către operatorul de date sau în cazul în care considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.